Astrologija i Horoskop

                                                                            Astro ezoterija - kutak za razvoj Astrologije

ŠTA SU ORGONITI I KAKO DELUJU:Orgoniti su uređaji koji prikupljaju negativnu orgonsku energiju i pretvaraju je u pozitivnu. Negativnu orgonsku energiju stvaraju elektro-smogovi, zagađena okolina, negativne misli i osećanja ljudi, negativna energija predmeta kao proizvoda moderne tehnologije. Orgoniti imaju zadatak da očiste i energizuju naš životni prostor kao  i organizam i na taj način nas oporave i održe zdravima. Kao primer može se navesti i da orgoniti:


*omogućavaju mirnije snove i dublji odmor tokom noći, smanjuju period potrebnog sna

*emotivno smiruju, pomažu kod nadvladavanja depresije, tuge i strahova

*deluju antistresno, omogućavaju smirenije i sretnije raspoloženje

*pojačavaju psihičke i duhovne sposobnosti, podstiču kreativnost

*deluju na sposobnost boljeg pamćenja i bržeg učenja


Konkretno na zdravlje čoveka orgoniti deluju tako što:

*podržavaju  i  jačaju imunološki sistem

*pomažu kod energetskog obnavljanja organizma, što je vrlo bitno kod oporavka nakon operacija, tretiranja kancerogenih i hroničnih bolesti

Orgoniti utiču na poboljšanje kvaliteta vazduha tako što:


*pročišćavaju vazduh u smislu da neutralizuju štetne sastojke iz atmosfere (ispusni gasovi, chemtrail ostaci)

*stabilizuju vremenske prilike u smislu smanjivanja uticaja mobilnih i HAARP postrojenja koji zajedno s chemtrail prekrivačem, obično kreiraju dugotrajne suše ili sumorne, teške i neprirodne oblake pune negativne energije


Orgoniti se mogu koristiti za orginizovanje hrane i vode, potpomažu rast biljaka (kako jestivih, tako i sobnih, baštenskih…).Mogu se koristiti kao zaštita za voćnjake i vrtove, i u pčelartvu. Kućni ljubimci (i ostale životinje) takođe pozitivno reaguju  na njih.

O TVORCU ORGONSKIH UREDJAJA: Wilhelm Reich (1897-1957) je otac Orgonske energije, sveprisutne sile koja je temelj života. Pola veka nakon njegove smrti u današnjem svetu bolesti, razaranja, ratova, bede i opšte rastuće entropije i haosa u kojem ljudi veči dio svog života provedu u patnji, mržnji ili strahu, sve više vrednih pojedinaca tajno nastavlja Reichovo delo i pokušava da na temelju njegove ostavštine preokrene negativan smer u kojem se čovečanstvo kreće.

Wilhelm Reich je bio psihoanalitičar i naučnik koji je uveo radikalne metode u psihijatrijskom lečenju. Jevrej po porijeklu beži iz Njemačke pred nacistima u Sjedinjenje Američke Države 1939.g., kako bi mogao nesmetano nastaviti svoj rad na orgonskoj energiji.

Reich je spojio dva sveta: svet starih šamana, iscelitelja koji su odavno poznavali tu suptilnu životnu energiju koju su mogli kanalisati i iskoristiti za lečenje drugih osoba ili okoline - koja okružuje sve živo na ovoj planeti, a koja se u raznim tradicijama nazivala prana, ki, chi, eter i svet mehaničkih naprava koji mogu bez svesne čovekove volje, samo na osnovu svoje konstrukcije, privući i fokusirati tu životnu energiju (Reich je naziva orgon) te na taj način pomoći kako ljudima, tako i okolini.


Takodje, Reich se ne zaustavlja na tome, već razvija svoje ideje spajajući svetove..

                                                            ..............................................................

Razvija dva revolucionarna uređaja koja jasno demonstriraju delovanje orgonske energije:


-  Orgonski akumulator, koji je namenjen lečenju psihičkih i fizičkih oboljenja pacijenata na način da pacijente 'puni' blagotvornom životnom energijom koja isceljuje.

- Orgonski top,  ili CloudBuster koji je namenjen prikupljanju negativne energije iz atmosfere s čime se efektivno mogu menjati klimatske prilike u širem području, izazivajući kiše u inače sušnim područjima.

Reich je bio izložen kritikama i ismevanju ondašnje tzv. službene nauke i medija, ali kad su videli da ga to ne može zaustaviti, američki vojno-medicinski establishment je angažovao zloglasnu Agenciju za hranu i lekove (FDA) da sprovede u pravom smislu inkvizicijski postupak nad Reichom, koji biva osuđen na dve godine zatvora, te na kraju hladno ubijen u zatvoru (službeno objašnjenje je srčani udar), a na tone njegovih knjiga bivaju spaljene što je presedan u novijoj istorijii. Zbog ovoga, mnogi Reicha smatraju modernim Giordanom Brunom koji je zapaljen na lomači radi širenja jeresi. Ovaj nasilnički akt FDA i njenih nalogodavaca samo dokazuje kako je Reich bio na pravom putu.

Na osnovu njegovog istraživanja orgonske energije, skoro pedeset godina posle njegove smrti, u današnjem potlačenom i zagađenom svetu, ljudi su se setili ovog velikog genija i potražili spas u njegovim napravama. Invetivni ljudi su umjesto velikih i nezgrapnih orgonskih akumulatora i orgonskih topova konstruisali male, praktične naprave koje se mogu držati u ruci, a koje 24 sata na dan generišu pozitivnu energiju i uklanjanju negativnu energiju iz zagađene okoline u kojem svi mi danas živimo. Ove male naprave se nazivaju orgoniti. Danas ih na desetine hiljada ljudi samostalno pravi, pomažući kako sebi, tako i celoj okolini odnosno našoj napaćenoj majci Zemlji.

Wilhelm Reich je bio veliki genije čija je ostavština znanja o orgonskoj energiji neprocenjiv poklon čovječanstvu koje je nakon stotina (možda i hiljada) godina programiranja, zaluđivanja i porobljavanja, uništavanja kako sebe, tako i drugih i celog eko-sastava Zemlje, došla u poziciju da napokon u svojim rukama ima sredstvo kojim može doslovno doneti svetlo u svoj život, izečiti svaku bolest, pomoći plodnijem uzgoju bilja, očistiti zagađenu okolinu i omogućiti dobijanje tzv 'besplatne' energije temeljene na anti-entropijskom, centripetalnom i implozacijskom principu, za razliku od danas korištenog sistema dobijanja energije pomoću entropije, izgaranja i uništavanja.

Reichova ostavština

Reich definiše orgonsku energiju kao sveprisutnu silu koja je temelj života. Do orgonske energije je došao istraživanjem biona ili 'energetskih balončiča' u neživoj materiji (pesku). Samo otkriće biona je bio šok za tadašnju naučnu javnost, međutim Reich ide korak dalje i postulira da ista energija koja daje 'život' običnom pesku može blagotvorno uticati na zdravlje čoveka. Po njegovom mišljenju, svaki pacijent je imao neku psihološku traumu, stres koji je ostavio traga na fizičkom tijelu u obliku tzv. 'telesnog oklopa' odnosno nesvesnog grča ili iskrivljavanja pojedinog dela tela što blokira inače normalan tok životne energije (orgona) kroz organizam uzrokojuči razne psihičke ili fizičke bolesti. S ovom svojom tezom je došao u ozbiljan sukob s svojim mentorom Sigmundom Freudom i ostatkom tzv. psihoanalitičarskog establishmenta koji su osporavali njegove zaključke.

Kako bi pomogao pacijentima, konstruisao je akumulator orgonske energije (ORAC) koji je u stvari bila kutija u koju je čovjek mogao stati, a nakon par sati provedenih unutra, pacijent se osećao puno bolje, a nakon redovnih tretmana mogao je u potpunosti izlečiti i najtežu bolest kao što je i rak. ORAC je bila kutija čije su ploče imale naizmjenične slojeve neorganske (metal) i organske materije (staklo, vuna) i koja je prikupljala orgon iz okoline. Reich je definisao da postoje dve vrste orgonske energije: DOR (deadly orgon) negativan orgon koji je poguban za ljudsko zdravlje i POR (positive orgon) koji je blagotvoran za ljudsko zdravlje.ORAC je nažalost prikupljao i DOR i POR te je bio efikasan samo u prirodi, daleko od civilizacije, dalekovoda i ostalih odašiljača negativnog orgona. Međutim, bez obzira na sve, ORAC se s svojom jednostavnošću i efikasnošću pokazao kao ogromna pretnja tadašnjim vlastodršcima koji su kroz medicinski aparat mogli prodavati beskorisne hemijske preparate za (ne)liječenje neizečivih bolesti.

Reich konstruiše tzv. cloudbuster ili orgonski top. Iako sam naziv 'top' asocira na oružje, činjenica je da je ovo uređaj koji harmonizuje atmosferu izvlačeći iz nje negativnu energiju omogućujuči kiši da padne na sušna područja. Sastojao se od niza paralelnih cijevi koje su bile spojene na veću vodenu masu i uzemljene. Cijevi su privlačile negativni orgon (DOR) iz atmosfere i uzemljivale ga. Rukovanje topom je bilo komplikovano, cevi je bilo opasno i dotaknuti zbog nakupljenog DOR-a, a nestručnim rukovanjem su se mogle uzrokovati i neželjene mikroklimatske pojave, poplave ili suše na drugim područjima. Međutim, sam Reich je efikasno i stručno demonstrirao kako ovaj uređaj može biti od koristi čovjeku.

Četrdeset godina nakon Reichove smrti, Karl Weiz nastavlja njegov rad i dolazi do otkrića tzv. orgonita odnosno smese metalne piljevine koja je pomešana sa  poliesterskom smolom. Orgonit za razliku od ORAC akumulatora ima bezbroj slojeva organske materije (smola) i nerganske materije (metal) stoga jednako jako, možda i jače privlači orgonsku energiju. Osim samog privlačenja orgonske energije, orgonit obavlja i važnu funkciju konvertovanja negativnog DOR orgona u pozitivni POR orgon. Ovo radi 24 sata na dan, bez ikakvog napajanja. Orgonit je jednostavna, jeftina i efikasna stvar koju danas na hiljade ljudi samostalno radi, uspješno prkoseći raznim zakonima, neizlečivim bolestima, medicinskoj mafiji, zagađenom nebu, vodi i hrani, uporno šireći ljubav i harmoniju što je preko potrebno svim ljudima i živim bićima koji obitavaju na ovoj našoj jadnoj i iscrpljenoj majci Zemlji.
                                           

                                            ............................................................

ŠTA JE ORGON?

Orgon je ime dobio po dr. Wilhelm Reichu - koji je proveo drugi deo svoga života u istraživanju ovog fenomena - sve-prožimajuću i  sveprisutnu životnu energiju. Wilhelm Reich, koji je započeo karijeru u Austriji i Njemačkoj, kao lekar i psihijatar je bio usko povezan s Sigmundom Freudom. Reich je uveliko pridoneo razumevanju veze između ljudske seksualnosti i psihologije i nikada nije prestao otvarati nove granice znanja i razumevanja za vreme svoga života. Počevši od svojih zapažanja kao psihijatar i zalazeći u područja biologije, astronomije i fizike, Reich je bio u procesu stvaranja holističke životne nauke, kada je njegov život i rad bio okrutno prekinut institucijama "zemlje slobodnih ljudi" (land of free - SAD), iste zemlje u koju je pobegao od gneva nacističkih palioca knjiga iz srednje Europe.

Ipak, Reich nije bio prvi niti zadnji istraživač koji je uočio rad tzv. "životne energije" ili "anti-entropijske snage". Pre pobede tzv. mehaničkog pogleda na svijet (Newton), koncept 'mora energije' iz kojeg se svi materijalni oblici manifestiraju, bio je univerzalno poznat, počevši od indusa (prana), budizma i taoizma (Chi, Rei-Ki) i ostalih tradicija na Dalekom Istoku, pa sve do starih Grka (eter) i Rimljana.

Isti koncept je intuitivno ili eksplicitno poznat svim tradicionalnim isceliteljima u šamanskoj tradiciji širom sveta. U post-Newtonoj Europi, sada (namjerno?) zaboravljene ličnosti kao što su češki magnat čelika Baron Karl V. Reichenbach ili poznati austrijski Anton Mesmer ili Viktor Schauberger, su doprijeli s svojim vrednim istraživanjima i iskustvima koja su onda bila primećena i od šire javnosti.

U poslednjih nekoliko godina možemo videti ne samo ponovno pojavljivanje tehnika isceljivanja na temelju životne energije kao što su Reiki, (Rei-Ki = Sveta životna energija), nego i konvergenciju pronalazaka najnaprednije kvantne fizike s ovim starim "mističnom pogled na svjet". Moderna fizika, u svojoj težnji da secira materiju sve više i više s ciljem da dođe do krajnje elementarne čestice, konačno je došla do tačke gde mora preispitati svoju paradigmu.

Kvantni fizičari sada preispituju stabilnost materije i čini se da dolaze do koncepta u kojem elementarne čestice smatraju samo kao perturbacije "na površini u beskrajnom moru energije", koju su neki naučnici imenovali kao "Energija nulte tačke" (Zero Point Energy) ili "Torzijska Polja" (Torsion Fields). Zar ne čujete smeh nekolicine starih mudrih Yogija kroz vekove zbog toliko gluposti i kasnog osveštavanja istine. Oni su znali za ovo celo vreme. Lično verujem da nastajanje nove paradigme karakteriše spoj mističnog znanja i kvantne fizike. Ne očekujte da ovo pročitate u školskim i univerzitetskim udžbenicima još, ali to možete osetiti u vazduhu. Da sumiramo: govorimo o novom pogledu na svet koji će napokon omogućiti da se integriraju paranormalna i druga zapažanja koja dosada nisu objašnjena s zastarelim modelima fizike 20-og veka. Ova nova paradigma će rešiti protivrečnosti između Einsteinove teorije relativnosti i kvantne fizike.

Entropija je načelo smanjivanja složenosti, čime se oslobađa pothranjena energija. Ovo se odvija kad izgaramo fosilna goriva, cepamo atom ili u osnovi obavljamo bilo kakav tehnološki proces do kojeg je čovečanstvo danas došlo. Ideja je da se uništenjem nečega dobije određena korist koja je obično minimalna. Viktor Schauberger je govorio o suprotnim načelima eksplozije i implozije, kako bi demonstrirao tu osnovnu razliku. Možemo uvideti da naučna paradigma glavnostrujaškog načina razmišljanja 20. veka razume samo procese koji se temelje na entropiji. Krajnja ideja entropija je smrt, jer u nekom trenutku u budućnosti, sve razlike u razini energije (potencijala) moraju obavezno biti potrošene.

Pojam Orgona kao kreativne energije, postavlja princip koji se protivi entropiji: kreativna organizovana sila. Ova sila se može izjednačiti sa životom. Čudno, iako naši dobro opremljeni i finansirani korporativni i državni naučnici mogu opisati mnoge složene procese u živim organizmima, čudo samog života im ostaje zagonetka.

Nalazimo ideju dva suprotstavlja usmerenja u svemiru, u starom istočnom učenju se govori o Yin i Yangu, ali i o Erosu i Thanatosu Sigmunda Freuda (Reichov mentor). Naučiti kako iskoristiti kreativnu snagu Orgona će dovesti do razumevanja onoga što se sada zove "Slobodna energija" (Free-energy), koncept koji je ismejavan od strane entropijske nauke jer protvreči drugom zakonu Termodinamike (čitaj: drugi zakon Entropije). Zanimljivo je da sve ovo zapravo ne protivreči najnaprednijim naučnim konceptima. U mom umu u neskladu je najviše tzv. popularna nauka. Kvantna fizika je odavno govorila o stvarnosti "paralelnih svemira", kreiranju materije iz "ničega" (naravno to nije ništa, nego energija), te o izjednačavanju svesti i energije. U osnovi prastari koncept kreacije o svetu koji nije ništa nego božji um koji sanja o samom sebi i reflektuje svoju lepotu, pronalazi sve veću podršku među teoretskim fizičarima, visokim svećenicima današnje čudne kulture.

                                                  ................................................

Na ramenima giganta: Wilhelm Reich

Iako ovaj sajt nije esej o Wilhelm Reichu, činjenica je da smo često koristili termin "Orgonska energija" koju je on izumeo, stoga se čini nužnim da barem površno upoznamo njega i njegov inovativan rad. Ako ste zainteresovani za život i rad dr. Wilhelm Reicha, mogu srdačno preporučiti odličnu Reichovu biografiju David Boadella, uz naravno čitanje njegovih vlastitih knjiga.

Dr. Wilhelm Reich je rođen u 1897 u Austriji. Nakon Prvog Svjetskog rata je studirao medicinu u Beču i postao sledbenik nove revolucionarne psihoanalize Sigmunda Freuda. Postao je bliski Freudov saradnik i član Freudovog tzv. unutrašnjeg kruga koji su prisustvovali redovnim sastancima u Freudovoj kući kako bi razgovarali o najnovijim teorijama. U to vrijeme, u ranim 1920-ih, Reich je bio je jedan od eminentnih članova mlade psihoanalitičke družine.  Međutim, s razvojem svog načina razmišljanja sve se više udaljavo od Freuda i ostalih ortodoksnih psihoanalitičara.

Freud je kao i Wilhelm Reich je tražio uzroke neurotičnog ponašanja i psihoze u traumama iz ranog djetinjstva i potiskivanju seksualnosti, međutim taj aspekt je ostao apstraktan u Freudovoj terapiji. Za Reicha je postajalo sve očiglednije iz njegovog kliničkog rada sa pacijentima da je blokirano sećanje na traumatski stres imalo telesnu manifestaciju u trajnoj mišićnoj napetosti koja je blokirala i 'davila' životnu energiju neurotičnih osoba. Ovu virtualnu ljusku trajno zategnute muskulature je nazvao "telesni oklop" i počeo raditi na njemu paralelno svojim terapijama s pacijenatima, koristeći neposredan fizički kontakt s pacijentom i tehnike disanja. Kad god je ostvario napredak u popuštanju dela oklopa, primetio je da se traumatska memorija sadržana u pojedinim mišićnim grčevima isto oslobađa.

Reich je primjetio da jedino zdrava i 'neoklopljena' osoba može ostvariti pun orgazam koji je u osnovi najveća mobilizacija i oslobađanje životne energije u svakom ljudskom biću. Ove observacije tzv. 'psihološkog' Reicha su najviše razvijene u njegove dve knjige "Character Analysis" i "Function of the Orgasm".  Obnova pune orgazmičke potencije je postao Reichov terapeutski cilj 1920-ih i 1930-ih godina, čime je nastavio Freudov put koji sam Freud nije do kraja istražio. Ovo je postavilo somatske temelje značenja psihe u kojem je Freud postavio mističan i poetičan koncept "Erosa" i "Thanatosa" dok je Reich ova dva suprostavljena načela kasnije imenovao kao POR i DOR.

Wilhelm Reich je pokušao shvatiti nastanak neuroze i onoga što je nazvao "zaraznim karakterom" potpuno 'oklopljenih' ljudi u kontekstu opresivnog i eksploatacijskog društva. To ga je dovelo do vrlo levičarskog političkog stava u 1920-im i 30-im. Dugo je bio član nemačke komunističke partije. Međutim, ortodoksni komunizam nije mu uzvratio taj 'njegov zagrljaj' i u njegovim kasnijim godinama u SAD-u, uvidio je da je međunarodni komunizam u osnovi crveni fašizam.

Reichova istraživanja vođena s nezasitnom znatiželjom i dubokom verom u moć svog uma postupno su ga vodila prema sve boljem razumevanju istinske prirode svemira, stigavši do otkrića nečega što je nazvao orgonska energija. Njegova istraživanja raka, kojeg je opisao kao rezultat energetske blokade uzrokovane permanentnom kontrakcijom mišičnog "oklopa", odvela su ga do revolucionarnog otkrića.

Otkrio je da tkivo zdravih pacijenata ima slabašno plavo zračenje, dok ona pacijenata koji boluju od raka, imaju sivo zračenje. Važan korak u otkrivanju orgonske energije je bilo Reichovo istraživanje 'biona', koje je počelo 1939. Koristeći snažne optičke mikroskope pronašao je "mehuriće energije" u pesku i ostalim "ne-živim" materijalima. Vredno je spomenuti da je u to vreme tehnologija optičkog mikroskopa dosegla vrhunac razvoja. Elektronski mikroskop koji se kasnije pojavio je istisnuo optički mikroskop s scene. Stoga ne začuđuje da danas moderni istraživači imaju problema s repliciranjem Reichovih pronalazaka, jer se elektronski mikroskop može upotrijebiti samo za analizu "mrtvih" uzoraka.

Reichova istraživanja su bila temeljena na opservaciji živih organizama pod ekstremnim optičkim povečanjima od 4000 puta i životne energije koju je on nazvao orgon. Imao je puno filmske dokumentacije, ali nažalost nakon premetačine njegove arhive od strane FDA i drugih vladinih agencija, ovi vredni zapisi "nestaju".

Ovi energetski mehurići ili bioni kako ih je on nazivao, ponašali su se kao primitivne životne forme: pulsirali su, širili su se i skupljali i kretali kao jednostanični organizmi. Kada se dolevala sterilna infuzija organske smese (hay infusion), primitivne životne forme, amebe i protozoe su se formirale iz ove organske, ali inače totalno sterilne otopine. Wilhelm Reich je otkrio, ni manje ni više nego kreacijju samog života. Moderne teorije govore o morfogeničnim poljima kao energetskim poljima koja imaju snagu za stvaranje novih formi (oblika). Roger Theil, s pariškog univerizeta Sorbonne je uspešno replicirao i proverio njegove eksperimente.

Samo ovo monumentalno otkriće zaslužuje više od jedne knjige, ali nažalost, mogu vas samo ohrabriti da pročitate Reichove originalne publikacije, bar one koje su dostupne. Reich je smatrao da je orgon sveprisutan i temelj svih životnih procesa. Isti princip je uočio kod stvaranja galaksija, kao i na staničnom, te na makro-biološkom nivou.

Njegova ranija istraživanja psiholoških poremećaja su mu ukazala da kad je ova energija blokirana s traumatičnim sećanjima, da se to manifestuje kao konstatna mišićna tenzija (nazvao je to oklopljavanjem), tako da ova energija postaje Smrtonosni Orgon (Deadly Orgone ili DOR). Kako je naša zagađena okolina koju smo kreirali u zadnjih par stotina godina samo ogledalo naše nemirne i neuravnotežene kolektivne psihe, isto se može primeniti i za celu Prirodu. Može se kazati da su rastuće pustinje na ovoj planeti izraz "pustinje u našim srcima".

* Wilhelm Reich i Orgon

 Wilhelm Reich koji je zaslužan za izum prvog cloud-bustera, demonstrirao je delovanje DOR-a u stvaranju pustinje i razvio je metodu da rasprši DOR koncentracije uzemljujući ih u dovoljno veliku vodenu površinu. Kad su atmosferske prilike ustajale, teške i mrtve i kad se uoči posebno crnilo u oblačnim formacijama, može se reći da je DOR prisutan u visokoj i nezdravoj koncentraciji.

Reich je uspešno eksperimentisao s orgonskim akumulatorima koji su služili za lečenje pacijenata koji su bolovali od raka, jer je smatrao da je bolest raka uzrokovana blokiranom životnom energijom u telu kojem je nagomilan DOR (negativni orgon). Uočio je da je akumulacija orgona stimulirana s slojevitom kombinacijom organskog i metalnog materijala. Reich je koristio neke vrste mekanih ploča i metalnih folija da izgradi kutije u koje je pacijent mogao stati. Rezultati su bili iznad svih očekivanja, ali Reichovi su uređaji imali jedan ključan nedostatak: oni su akumulirali bilo koju vrstu orgona koji je bio prisutan u okolini (DOR i POR). Ovo je bilo zadovoljavajuće u udaljenim krajevima SAD-a u kojima je Reich imao svoj Orgonski Institut 40-tih i 50-tih godina, međutim, u DOR zagađenoj okolini koji je danas uobičajen, ovo može biti vrlo opasno, stoga treba biti oprezan u rukovanju s svim Reichovom izumima.

Govoreći ovo, ne želim umanjiti Reicohov pionirsko istraživanje ili njegov naučnički ugled,. Orgonit ima određene kvalitete koje Dr. Reich nije predvideo i dosta bojazni koje generišu mnogo ortdoksniji sedbenici Reicha ne uzimaju u obzir ova empirijska otkrića. Čini se da svaki veliki čovek ili žena neizbežno i nesvojevoljno kreiraju vlastitu "religiju" što je u osnovi neka vrsta ljudske reakcije kako bi se polako 'provario' revolucinorani impuls generisan od ovih velikih ljudi.

Od akumulatora do generatora - dolazak Don Crofta

Don Croft je nezavisni istraživač koji živi u Idaho u SAD-u, a koji je zaslužan za prelazak s orgonskog akumulatora na orgonski generator. Na temelju pronalska izumitelja Karla Weiza koji je otkrio mogućnost da matrica metalne piljevine suspendirane u poliestersku smolu konvertira negativni orgon DOR u pozitivni orgon POR, počeo je eksperimentirati s novim tipom "cloudbustera" (CB).

Karl Weiz je najvjerovatnije izumitelj orgonita, u najmanju ruku on je prvi koristio to ime. Njegov website je na www.orgone.net. Njegov interes je prvenstveno bio usmeren prema radioničnim (radionics) uređajima za pojačavanje namere. Navodno su njegovi aparati vrlo snažni.

Donova inovacija se sastojala u korištenju ove mešavine alata za iscelivanje okoline koja bi mogla uticati na puno veće područje. Reichov CB se u potpunosti oslanjao na tzv. efekt rezonatne šupljine gdje je statična energija privučena u mrežu dugih paralelnih cevi usmerenih prema nebu i uzemljenih u veliku vodenu površinu. Kako bi postigao revitalizaciju neba zagađenog DOR-om, operator je morao vešto rukovati uređajem kako bi kreirao pokret u statičnom polju mrtve/negativne energije. Zbog količine negativne energije koja je mogla biti privučena Reichovim CB-om, rukovanje je bilo vrlo opasno i bio je potreban veliki oprez.

Don Croftov orgonitni CB je s druge strane bio mnogo manji i jeftiniji, a glavna inovacija je da su cevi načinjene od bakra umetnute u veliku orgonitnu bazu koja automatski konvertira DOR u POR čim je CB sastavljen. Na temelju ovog revolucionarnog otkrića, Don Croft i drugi članovi rastuće mreže inovatora su razvili celu lepezu drugih uređaja kao što je kompaktni konusni ili piramidalni orgonski konvertor nazvan "Holy Hand Grenade", "TowerBuster" u obliku diska za neutralizaciju sveprisutnih mikroskopskih odašiljača, koji su glavni izvori DOR-a u našoj okolini i ostale alate koji su izvedeni od ovih osnovnih.

Dodatak kvarcnih kristala dopušta tako generirasanoj energiji da se širi u puno većem području.

Važno je napomenuti ovu veliku razliku između orgonitnih uređaja po uzoru na Don Crofta i klasične Reichove orgonske tehnologije. Razlika je u tome da je Croftova tehnologija apsolutno sigurna i uvek ima pozitivne efekte. Puno ljudi koji su došli do saznanja o klasičnim Reichovim istraživanjima nisu svesni ove bitne razlike, stoga kreiraju nepotrebni strah.

Orgonite danas koriste hiljade ljudi širom svijeta koji su prijavili pozitivne i trajne promjene u svojoj okolini.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ZANIMLJIVA ZAPAŽANJA O DEJSTVU ORGONITA:- Koja smola je najpogodnija za izradu orgonita?
 Po svemu što sam do sada očitao najbolja smola za izradu orgonita je prirodna a zatim poliesterska. Pčelin vosak je takođe pogodan za izradu orgonita ali po kvalitetu orgonita koje sam video bili su daleko iza prirodne i poliesterske smole.

- Gde treba postaviti orgonit kada su u pitanju štetna zračenja, pogotovo ako se radi o zračenjima iz svemira?
Kod postavljanja nije nužno da orgonit postavite na izvor štetnog zračenje. Naime, svaki orgonit ima svoj opseg delovanja i on je najbitniji kod postavljnja (svakako, uz njegovu snagu). Orgoniti se mogu postaviti bilo gde uz opasku da štetno zračenje bude unutar opsega delovanja orgonita berem 2 trećine (otprilike, ako je opseg delovanja orgonita 3m, štetno zračenje mora biti unutar 2 metra od mesta gde je postavljen orgonit).

- Da li se krstali u orgonitima trebaju 'puniti' i 'prazniti'?
Poznato je da se određeni kristali - ako su samostalni - moraju puniti i praznti prirodnim putem (voda, sunce...). Po mom radiestezijskom očitovanju kristali u orgonitima se ne morau puniti i prazniti poput samostalnih. Orgonska energija koju emituju nekako se ''pobrinula'' i za taj segment. Potvrda za to je i efikasnost i opseg delovanja orgonita koje sam predstavio jer im se njihova efikasnot i opseg nije izgubila (nije se umanjila) ni najmanje do današnjeg dana (otprilike oko 2.g.). 

- Kolika je trajnost orgonita?
Ovo je jako zanimljivo pitanje na koje još ne mogu dati precizan odgovor. Naime, za većinu orgonita koje sam predstavio radiestezijski sam očitao da im je trajnost oko 180 (i više) godina. Da bi se to potvrdilo zista treba proći taj niz godina da bi se dobila tačna potvrda.

- Da li su orgoniti štetni za ljudski organizam?
Do sada nisam utvrdio nikakvu štetnost orgonita po ljudski organizam te da deluju isključivo u pozitivnom smeru, uravnotežujući mnoge segmente u funkconisanju našeg organizma. Izmedju ostalog Orgoniti uspostavljaju balans protoka energija u nama i oko nas i popunjavaju(krpe) našu auru koja je oštećena usled raznih zračenja.